Hem       Färgrådgivning       Stilrådgivning       Workshops / Event       Dräkt- och interiörhistoria       Om Elisabeth       Kontakt       Pressklipp
 
 
 
 
 
 
Föreläsningar och undervisningar
Jag har nyligen studerat dräkt- och interiörshistoria på distans vid Uppsala universitet. Det har varit en oerhört inspirerande kurs som givit mig kunskap om de olika ideal som präglat synen på människokroppen, klädedräkten och inredningskonsten under olika historiska epoker. Genom studier av sambandet mellan skönhetsideal, dräktskick, konst- och interiörhistoria har jag fått inblick i de sociala och kulturella normer som präglat olika kulturhistoriska miljöer under perioden 1500-1900.
Den har också givit mig förståelse för hur val av perspektiv utifrån klass och genus påverkar vår förståelse av historiska epoker.

Mycket av det som vi idag uppfattar som nyhetens behag kan vi hitta paralleller till längre tillbaka i tiden. Det förefaller troligt att 1960-talets tuperade och höga frisyrer mycket väl kan ha inspirerats av de hög och vida frisyrer s.k. fontanger som var så populära under rokokotiden. Det finns många fler intressanta beröringspunkter när man gör djupdykningar i historien.

Varje epok har sin tjusning men mest fascinerad tycker jag att 1700-talet är eftersom detta århundrade är som en tidig version av vår egen tid. Det var då som den moderna människan tar form. De viljor, tankar, drömmar, id er som formade 1700-talets kultur formar oss än idag. Många seder och traditioner som vi har idag startade någon gång under 1700-talet och det är därför detta århundrade är så spännande.
Kåseri om 1800t dräktmode


Det var en mycket speciell känsla att i Lyckholms disponentvilla, anno 1891, få lov att kåsera över 1800t dräkthistoria. Vårt event hade rubriken Av kvinnor för kvinnor varför det naturligtvis var olika klänningsmodeller jag fokuserade på. Valde fyra bilder som jag tyckte var signifikanta för olika delar under detta decennium. Några ord om Lyckholm själv, villans arkitektur, interiör och om vilka förändringar som skedde på den manliga klädedräkten delade jag även med mig.
Föreläsning om traditionen bakom Afternoon Tea


Under 1700-talet kom många nya produkter som t.ex kaffe, socker, cacao, kryddor och te hit till oss i Europa. Hur skulle bordet dukas, hur skulle denna ädla dryck serveras och hur skulle man klä sig för att leva upp till de etikettsregler som fanns under denna tid?